);

Full Body Workout – siła, hipertrofia, kettlebell, masa własna, fun.

Full Body Workout. Trening dla zaawansowanych. Cel treningu to siła i hipertrofia.Trzy ćwiczenia główne wykonaj w obwodzie z dużym obciążeniem/ Wykonaj 4 rundy. Przerwy 60-90 sekund pomiędzy ćwiczeniami. Następnie wykonaj drugi obwód. Trzy Ćwiczenia akcesoryjne wykonaj  z maksymalną liczbą powtórzeń lub czasu/ Wykonaj 3 rundy. Enjoy!
  • Ćwiczenia Główne:
  • Double Kettlebell Front Squat
  • Double Kettlbell Rows
  • Paralletes Hand Stand Pushups
  • Ćwiczenia Akcesoryjne:
  • 1 arm press with średni kettlebell
  • Ciężki farmer walk
  • Hanging circular leg raises
  • Kettlebell curls

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>